Om Demokratiskolen

Vores børn skal opleve demokratisk indflydelse.

Internationale sammenligninger viser, at danske unges lyst til at deltage aktivt i demokratiet ligger væsentligt under gennemsnittet for unge i andre lande, bl.a. Norge og Sverige. Deres viden om demokrati og samfundsspørgsmål ligger derimod i top, og det synes heller ikke at være apati og mangel på samfundsmæssigt engagement, der er problemet, viser undersøgelserne.

Derimod mangler danske børn tillid til at de kan ændre noget. Mange unge oplever, at det repræsentative demokrati, som de kender det, ikke giver dem nok – om nogen – indflydelse.

Bred deltagelse i samfundets styring er mere end et ideal. Det  hjælper borgerne til at se ud over egen situation og tage medansvar for fællesskabets overordnede dilemmaer.

I takt med samfundets voksende kompleksitet og kulturelle diversitet,  vokser behovet for at sætte ind med demokratisk dannelse, der medvirker til at styrke børn og unges oplevelse af medborgerskab.

Behovet understreges af ønsket om at imødegå radikalisering. Bl.a. anbefaler Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, at styrke lokal inklusion der ”medvirker til at ruste børn og unge med demokratiske, kritiske og sociale kompetencer og dermed modstandskraft over for udvikling af risikoadfærd, der kan føre til radikalisering”.

Tankerne bag Demokratiskolen

Initiativet til Demokratiskolen bygger på at supplere den demokrati- og medborgerskabsundervisning, der i dag tilbydes elever i folkeskolen med en mere praktisk ”civic education” (borgeruddannelse), der bringer eleverne tættere på samfundets demokratiske system, styrker deres demokratiske selvtillid og modvirker fremmedgørelse og i værste fald udemokratisk adfærd.

Opgaven skal ikke kun bestå i at motivere unge til at stemme ved valgene, men øve dem i at sætte præg på deres omgivelser. De centrale ideer i Demokratiskolen kan sammenfattes i følgende fem punkter:

 • Demokrati læres bedst i praksis
 • Aktiviteten skal have udgangspunkt i elevernes egne ideer, men ideerne må kvalificeres
 • Processen kan med fordel lægges i faste (institutionelle) rammer og understøttes digitalt
 • Undervisningen bør ses som en del af den lokale involvering af borgere i det lokale styre
 • Demokratitræning i en skoleramme giver alle en chance

Denne tilgang gør det muligt at åbne for deltagelse på flere niveauer, alt efter de unges egne forudsætninger, lyst og initiativ.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du tale med en af vores projektledere så tøv ikke med at skrive til kontakt@demokratiskolen.dk

Foreningen

Foreningen for Demokratiskolens formål er at drive Demokratiskolen og bidrage til at sikre enkle og solide metoder til involvering og demokratisk dannelse af unge.

Foreningens ambition er at vise unge (lokal-)demokratiets muligheder på en konkret måde, som hjælper til at gøre samspillet mellem unge og kommune frugtbart. Det er målet at etablere os i alle kommuner med tilbud om politisk uddannelse, der fokuserer på løsning af samfundsproblemer.

Foreningen skal

 • Drive fortalervirksomhed, så demokratisk dannelse af unge kommer højere op på dagsordenen
 • Yde praktisk hjælp til kommuner og lokale miljøer, der arbejder med sagen
 • Udvikle stadig bedre metoder i dette arbejde, herunder også IT-værktøjer som gør inddragelsen bredere og lettere at håndtere for alle parter
 • I særlig grad fokusere på inddragelsen af udsatte unge
 • Det skal naturligvis ske i samspil med brugerne og gode kræfter i øvrigt. Mange har gode idéer og projekter.
 • Dem vil foreningen spille sammen med og lære af.

Du kan bakke op ved at melde dig ind i vores forening. Det koster 200 kr. om året. Vi tilbyder ingen medlemsfordele, men vil af og til invitere dig til dialog om vigtige temaer i relation til det, vi laver. Du melder dig ind ved at sende os en mail på kontakt@demokratiskolen.dk

Bestyrelsen

Jacob Andersen (Formand)

jacob@demokratiskolen.dk

Marie Louise Schaumburg Müller

ml.schaumburgmuller@gmail.com

Anders Ehlers

ae@ehlersadvokatfirma.dk

Jan Jonasson

jan@dakom.dk

Josefine Højerup

hoejerup.josefine@gmail.com