Tankerne bag Demokratiskolen

Demokratiskolen supplerer den demokrati- og medborgerskabsundervisning, der i dag tilbydes elever i folkeskolen med en mere praktisk ”civic education” (borgeruddannelse), der bringer eleverne tættere på samfundets demokratiske system, styrker deres demokratiske selvtillid og modvirker fremmedgørelse og i værste fald udemokratisk adfærd.

Opgaven skal ikke kun bestå i at motivere unge til at stemme ved valgene, men øve dem i at sætte præg på deres omgivelser. De centrale ideer i Demokratiskolen kan sammenfattes i følgende fem punkter:

 • Demokrati læres bedst i praksis
 • Aktiviteten skal have udgangspunkt i elevernes egne ideer, men ideerne må kvalificeres
 • Processen kan med fordel lægges i faste (institutionelle) rammer og understøttes digitalt
 • Undervisningen bør ses som en del af den lokale involvering af borgere i det lokale styre
 • Demokratitræning i en skoleramme giver alle en chance

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du tale med en af vores projektledere så tøv ikke med at skrive til kontakt@demokratiskolen.dk

Sekretariatet

Sekretariatet står for foreningens daglige drift og administration samt planlægning af de undervisningsforløb, som Demokratiskolen udbyder i samarbejde med kommuner og skoler. Afdelingen holder til ved Vesterbrogade 26, 1., 1620 København V, og består af sekretariatslederen samt to studentermedhjælpere.

Kristoffer Gjerding (Sekretariatsleder)

kristoffer@demokratiskolen.dk

Foreningen

Foreningen for Demokratiskolens formål er at drive Demokratiskolen og bidrage til at sikre enkle og solide metoder til involvering og demokratisk dannelse af unge.

Foreningens ambition er at vise unge (lokal-)demokratiets muligheder på en konkret måde, som hjælper til at gøre samspillet mellem unge og kommune frugtbart. Det er målet at etablere os i alle kommuner med tilbud om politisk uddannelse, der fokuserer på løsning af samfundsproblemer.

Foreningen skal

 • Drive fortalervirksomhed, så demokratisk dannelse af unge kommer højere op på dagsordenen
 • Yde praktisk hjælp til kommuner og lokale miljøer, der arbejder med sagen
 • Udvikle stadig bedre metoder i dette arbejde, herunder også IT-værktøjer som gør inddragelsen bredere og lettere at håndtere for alle parter
 • I særlig grad fokusere på inddragelsen af udsatte unge
 • Det skal naturligvis ske i samspil med brugerne og gode kræfter i øvrigt. Mange har gode idéer og projekter.
 • Dem vil foreningen spille sammen med og lære af.

Du kan bakke op ved at melde dig ind i vores forening. Det koster 200 kr. frem til udgangen af 2023. Vi tilbyder ingen medlemsfordele, men vil af og til invitere dig til dialog om vigtige temaer i relation til det, vi laver. Du melder dig ind ved at sende os en mail på kontakt@demokratiskolen.dk

Bestyrelsen

Jacob Andersen (Formand)

jacob@demokratiskolen.dk

Marie Louise Schaumburg Müller

ml.schaumburgmuller@gmail.com

Anders Ehlers

ae@ehlersadvokatfirma.dk

Jan Jonasson

jan@dakom.dk

Maria Kondrup

mariakondrup@hotmail.com

Mads Randbøll Wolf 

mrwolff@hotmail.com