Seneste nyheder fra Demokratiskolen

Tusind tak til alle der deltog i For Fælles Kraft!

Tusind tak for jeres deltagelse i For Fælles Kraft!

På vegne af sekretariatet og resten af Foreningen for Demokratiskolen kommer her en opsummering af dagen, hvor der også findes henvisninger til de forskellige oplæg, PowerPoints og noter fra dagen – https://shorturl.at/knA37

Kære med-demokrat!

En række begivenheder har mindet om, at demokrati ikke er en given ting, selvom det fortsat har bred opbakning i Danmark og på mange måder fremstår responsivt og handlekraftigt.

Vi skal hele tiden arbejde med at forankre og punktforstærke demokratiet. Bl.a. skal vi lære de næste generationer, hvordan de bruger deres rettigheder og muligheder, hvad de kan forvente af demokratiet og hvad de selv kan bidrage med.

Vi lærer unge om demokrati ved at lade dem praktisere det. Ambitionen er at nå alle. Kommunerne skal række ud til de unge og skolerne skal lære dem at gribe den udstrakte hånd. Demokratiskolen har udviklet en ramme, der inspirerer begge parter. Takket være generøse donationer fra TrygFonden kan vi nå langt.

Men vil du ikke også bakke op? Medlemskab er en fin form for opbakning – og endnu bedre hvis du også vil hjælpe os med kritik, ideer, kontakter og hvad der nu ellers hører til i et levende foreningsdemokrati.

For Fælles Kraft (1) afholdt

I sidste uge afholdte vi vores første konference omhandlende demokratisk ulighed og dannelse blandt unge ude på Ungdomsøen. Arrangementet bød på en række oplæg, workshops i open space, spændende diskussioner samt underholdning fra Rapolitics til at afslutte dagen.

Tak til alle de deltagende for at være med til at skabe et rigtig godt arrangement!

Vi glæder os til at se jer igen næste år!

Fotos: Michael Tøtterup Smith 📸

For Fælles Kraft (1)

Her kan I skrive rapport fra jeres workshops, som vil blive samlet i ét produkt, efter arrangementet er afholdt.

Link til dokument: https://bit.ly/3nioxFf

Grøn omstilling i børnehøjde

I sidste uge afholdte vi vores første dialogevent, Grøn omstilling i børnehøjde, hvor interessenter fra skole- og undervisningsmiljøet mødte op for at tale om, hvordan vi forbereder vores børn på den grønne omstilling, så den ikke bare bliver et skoletema ligesom Vikingetiden, og om hvordan vi hjælper andre skoler og lærere med opgaven på en måde, der ikke bare er til besvær. 🌱

For Fælles Kraft (1)

Vi vil gerne have dig/jer med i en fælles drøftelse af, hvordan vi engagerer unge i demokratiets aktuelle udfordringer. I Danmark har vi mange foreninger, skoler og offentlige og private tilbud, som arbejder med unges demokratiske dannelse, men vi har ikke et fælles forum, hvor vi mødes, inspirerer og diskuterer med hinanden. Det prøver vi at skabe med denne konference.

Konferencen afholdes på Ungdomsøen d. 28. april.

Vi har inviteret et bredt udsnit af aktive unge, civilsamfundsorganisationer, kommuner, uddannelsesin- stitutioner, forskere mfl., der på forskellige vis er med til at forberede unge på et demokratisk liv. Vi vil præsentere jer for hinanden, for ny viden og for stærke, unge stemmer i debatten.

Men de vigtigste stemmer bliver jeres.