Ungeinddragelse for viderekommende

Kommuneforløb i Demokratiskolen er en invitation til dialog om et ægte, lokalt problem mellem unge og kommunens embedsfolk og folkevalgte.

Undervejs bliver de unge støttet af deres lærere og af fagfolk. Deres forslag bliver (ofte) så relevante og gennemtænkte, at de ikke bare bliver mødt med høflig vokseninteresse, men kan inspirere beslutningsprocessen. Det giver eleverne indflydelse, selvtillid og viden om, hvordan demokrater træffer beslutninger. Med tiden får kommunen sin egen historie om ideer fra lokale unge, der rent faktisk blev til noget.

Demokratiskolens ”klassiske” forløb aftales med den enkelte kommune, der vælger hvad den vil udfordre de unge på, inddrager skolerne og følger op. Demokratiskolen stiller sin digitale platform, sine metoder og sin erfaring til rådighed for kommune, skoler og lærere.

Forløbet foregår i fire faser – læs mere her

Børn sidder rundt om et bord med en compuer, imens to voksne kigger på