Hvad gør man når..

Årgang: 7.-10. klasse

Fag: Samfundsfag

Timeforbrug: 45-90 minutter

I “Hvem gør hvad?” bliver eleverne præsenteret for nogle jordnære  problemer, der hverken  er rigtig dagligdags eller særlig sjældne – og som det ellers er deres voksne, der klarer. Meningen er at give dem en  fornemmelse af, hvor mange og forskellige  opgaver, som det offentlige løser for/med borgerne. Samtidig trænes de i at navigere i lokalsamfundet.

I den første øvelse finder klassen ud af  om det er kommunen, politiet, alarmcentralen – eller noget fjerde – man skal  henvende sig til, hvis man f.eks. falder over et hul i vejen eller møder et lille barn, der ikke kan finde hjem. 

I den anden øvelse får de op til seks  konkrete udfordringer og skal finde frem nogen, der kan hjælpe.

Læringsmål

Ifølge Undervisningsministeriet (Samfundsfag Fælles Mål 2019) er det en del af målet med Samfundsfag  at “eleverne  skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.” Det får de et særligt perspektiv på her: de mange punkter, hvor hverdagslivet er afhængig af samfundets lejlighedsvise (og specialiserede) støtte.  Under kompetencemålet for Samfundsfag indgår i øvrigt at ”Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier.”

Undervisningsplan

Del det første opgaveark ud. Lad eleverne drøfte spørgsmålene to og to og gå derpå svarene igennem i klassen. For mange elever vil mange svar nok give sig selv. Nogle kan måske bidrage med konkrete erfaringer. Mindst kendt er måske svaret på, hvem man går til, hvis strømmen går i ens eget og naboens hus. (Svaret er det lokale netselskab, der fx kan findes via Dansk Energis hjemmeside) På spørgsmålet om, hvem man skal spørge om lov til at holde en kæmpefest kan der være flere gode svar – f.eks. naboerne, boligforeningen – eller ingen.  Får man nys om børnemishandling kan man gå til politiet, hvis sagen er akut, men ellers går man til kommunen.  

Del derefter det opgaveark 2 ud.  Vælg nogle eller alle opgaverne og lad eleverne lede efter svarene på nettet.  Her er meningen, at de skal svare mere præcist – altså ikke bare “i kommunen” men hvor i kommunen eller på hvilket website. Gennemgå svarene i klassen i slutningen af en dobbeltime eller i næste time.

I spørgsmålet om, hvad man gør når man skal rejse i morgen og hunden har spist passet, kan man på hjemmesiden i alle kommuner finde frem til, hvordan man får et midlertidigt pas/et nødpas. I spørgsmålet om, hvordan man hjælper en ven, der har et problem med hash vil der også være et tilbud på alle kommunale hjemmesider  – typisk under unge eller sundhedsfremme. Man kan kun få lov at fyre fyrværkeri af i juni ved at hyre en professionel fyrværker og man kan finde én på Sikkerhedsstyrelsens site.

Der er stor forskel fra kommune til kommune, hvordan man arrangerer en (kunst-)udstilling eller får et øvelokale. Ud over kommunen selv, kan der være et (ungdoms-)kulturhus og/eller kultur- og fritidstilbud på kommunens site, der kan matche – plus de helt private løsninger, eleverne kan pege på. Der er heller ikke et standardsvar på, hvad man gør, hvis man oplever truende typer i nærmiljøet.

Opgaveark 1

Opgaveark 2

Forberedelse

Print de to opgaveark til alle elever. 

To spørgsmål drejer sig om at sætte gang i kulturelle aktiviteter lokalt. På det punkt varierer de lokale forhold meget. Biblioteket er ofte et godt sted at starte og det kan evt. blive en samarbejdspartner. (Det vil også have en bevilling, der i princippet kan bruges til elevernes kulturelle aktiviteter.)  Indsatser i utrygge lokalområder har også mange former rundt om i landet. En mulig indgang mht. unge er SSP-samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, som man kan skrive til – mailadressen står typisk på kommunens website.

Download Hvad gør man når.. som pdf

Demokratiskolen er meget interesseret i jeres erfaringer og feedback, så vi kan forbedre vores tilbud. Mail os på kontakt@demokratiskolen.dk