Foreningen for Demokratiskolen

Demokratiskolen drives af den almennyttige Foreningen for Demokratiskolen.

Foreningens formål er”at drive Demokratiskolen og bidrage til at sikre tilsvarende enkle og solide metoder til involvering og demokratisk dannelse af unge”. Vedtægterne lægger altså vægt på udbredelsen af webplatformen og det sæt af værktøjer, som vi har udviklet omkring platformen, men det rækker også ud over det.

Den langsigtede ambition er at skabe en ny samfundsinstitution, der viser unge (lokal-) demokratiets muligheder på en konkret måde, og som hjælper til at gøre samspillet mellem unge og kommune frugtbart (for let er det jo ikke).

Vi vil i løbet af nogle år etablere os i alle kommuner med tilbud om politisk uddannelse, der fokuserer på løsning af samfundsproblemer frem for på det politiske spil. På lang sigt ser vi aktiviteten som et naturligt element i alle kommuners løbende driftsaktivitet og ikke som enkeltstående events før kommunevalg etc.


Foreningen skal

  • Drive fortalervirksomhed, så demokratisk dannelse af unge kommer højere op på dagsordenen
  • Yde praktisk hjælp til kommuner og lokale miljøer, der arbejder med sagen
  • Udvikle stadig bedre metoder i dette arbejde, herunder også IT-værktøjer som gør inddragelsen bredere og lettere at håndtere for alle parter
  • I særlig grad fokusere på inddragelsen af udsatte unge
  • Det skal naturligvis ske i samspil med brugerne og gode kræfter i øvrigt. Mange har gode idéer og projekter. Dem vil foreningen spille sammen med og lære af.

Bestyrelsen

Jacob Andersen

Jacob Andersen (Formand)

jacob@demokratiskolen.dk

Marie Louise Schaumburg Müller

Marie Louise Schaumburg Müller

ml.schaumburgmuller@gmail.com

Anders Ehlers

Anders Ehlers

ae@ehlersadvokatfirma.dk

Christina Høi Skovdal

Christina Høi Skovdal

choi@hillerod.dk

Josefine Højerup

Josefine Højerup

hoejerup.josefine@gmail.com

Kontakt Os:

Simon Nyrup Madsen
Sekretariatsleder
kontakt@demokratiskolen.dk

Foreningen for Demokratiskolen
c/o Klub
Linnésgade 25
1361 København K