Demokratitimer

Demokratitimer er en række lettilgængelige undervisningsforløb med aktiviteter, der understøtter en praktisk undervisning i demokratiske beslutningsprocesser i grundskolen. Formålet er at give udskolingselever kompetencer til at deltage i demokratiet og inspirere til yderligere deltagelse. Forløbene er gratis og fungerer som en smagsprøve på hvad Demokratiskolen kan tilbyde.

Drøm din by

I forløbet “Drøm din by” zoomer eleverne ind på nærområdets grimmeste steder. Opgaven er at slippe kreativiteten løs og opfinde forbedringer i en verden, hvor enhver drøm er mulig.

Eleverne arbejder med selvvalgte områder fra deres nærmiljø, som de finder grimme eller som de ikke mener fungerer efter hensigten. Øvelserne varierer fra feltobservation og analyse, til en kreativ udviklingsfase.

Velkommen til byen

I forløbet “Velkommen til byen” tager eleverne afsæt i deres eget lokalområde. Forløbet betoner, at ‘en velkomst’ rummer en dobbelthed: Et ejerskab over det, man byder velkommen til, men samtidig en åbenhed og nysgerrighed på, hvem/hvad man byder velkommen.

Klassen undersøger og diskuterer i fællesskab, hvad deres by har at tilbyde nye borgere. I mindre grupper designer eleverne en aktivitet målrettet en bestemt tilflytter.

Veje til indflydelse

Hvordan ændrer man på dårlige og irriterende ting i lokalområdet?  Og hvad stiller man op, hvis man går i ottende og brænder for en god idé? Der findes ikke en enkelt kongevej til indflydelse for unge, der gerne vil sætte præg på deres lokalsamfund. Men i alle kommuner findes der indflydelseskanaler, de kan bruge og mange steder er der som udgangspunkt stor velvilje for unges idéer. I dette forløb stifter klassen bekendtskab med nogle af dem, der findes alle steder: Den kommunale forvaltning, Biblioteket, Ungdomsrådet og Ungdomspartierne.

Hvad gør man når..?

Der findes hjælp i lokalsamfundet til mange af de problemer og spørgsmål, vi løber ind i. Men hvor går man egentlig hen, hvis hunden f.eks. spiser ens pas,  ens ven falder ned af et træ eller strømmen pludselig går? Og hvor får man hjælp til at sætte noget nyt i gang?  Eleverne skal  finde svaret på disse spørgsmål ved fælles hjælp.

Unges Kommune Vurdering

Gennem Unges Kommune Vurdering gøres eleverne opmærksomme på de dele af deres liv, som kommunen har indflydelse på. Samtidig vises, at de unge også har ret til at blive hørt og give deres mening til kende om det, der har med deres liv at gøre. 

Med udgangspunkt i resultatet diskuteres, hvor godt kommunen klarede testen – hvad er godt, dårligt eller overraskende? Er der noget, der bør ændres? Skal resultatet videregives til kommunen/andre?

Må jeg sige noget?

Reglerne for hvem der må sige hvad og hvornår har ændret sig gennem tiden – og det bliver de ved med. Forløbet skærper elevernes forståelse af, at det vi i dag synes er det naturlige og det selvfølgelige, engang så helt anderledes ud. Og at det til stadighed kan forandres. Casen er hentet i elevernes hverdag: Hvem styrer ordet i klasselokalet og kan vi gøre det bedre end nu?