Kære med-demokrat!

Demokratiet har brug for flere demokrater - bliv medlem i dag!

For få år siden satte de færreste spørgsmålstegn ved demokratiets fremtid. Vi antog at det var kommet for blive. I dag er vi mindre skråsikre.
En række begivenheder har mindet om, at demokrati ikke er en given ting, selvom det fortsat har bred opbakning i Danmark og på mange måder fremstår responsivt og handlekraftigt.

Vi skal hele tiden arbejde med at forankre og punktforstærke demokratiet. Bl.a. skal vi lære de næste generationer, hvordan de bruger deres rettigheder og muligheder, hvad de kan forvente af demokratiet og hvad de selv kan bidrage med.

Det arbejder vi med i Demokratiskolen. Vi lærer unge om demokrati ved at lade dem praktisere det. Ambitionen er at nå alle. Kommunerne skal række ud til de unge og skolerne skal lære dem at gribe den udstrakte hånd. Demokratiskolen har udviklet en ramme, der inspirerer begge parter. Takket være generøse donationer fra TrygFonden kan vi nå langt.

Men vil du ikke også bakke op? Medlemskab er en fin form for opbakning – og endnu bedre hvis du også vil hjælpe os med kritik, ideer, kontakter og hvad der nu ellers hører til i et levende foreningsdemokrati.